Které země jsou členy programu Visa Waiver?

Jak může země vstoupit do programu Visa Waiver?

Vláda Spojených států a země, co se chtějí zapojit do programu Visa Waiver spolupracují na vytvoření „plánů“, ve kterých jsou uvedeny kroky nutné k tomu, aby země byla způsobilá. Když země splní požadavky, je navržena k přijmutí do programu Visa Waiver. Země vybraná do programu má vysoký index lidského rozvoje and a ekonomiku s vysokým příjmem. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států musí také schválit imigrační politiku a bezpečnostní opatření dané země. Neexistuje žádný standardní harmonogram pro schvalování nebo zamítání zemí nominovaných do programu Visa Waiver.

 

Seznam členských zemí programu Visa Waiver

 • Andorra (1991)
 • Austrálie (1996)
 • Rakousko (1991)
 • Belgie (1991)
 • Brunej (1993)
 • Chile (2014)
 • Chorvatsko (2021)
 • Česká republika (2008)
 • Dánsko (1991)
 • Estonsko (2008)
 • Finsko (1991)
 • Francie (1989)
 • Německo (1989)
 • Řecko (2010)
 • Maďarsko (2008)
 • Island (1991)
 • Irsko (1995)
 • Itálie (1989)
 • Japonsko (1988)
 • Korejská republika (2008)
 • Lotyšsko (2008)
 • Lichtenštejnsko (1991)
 • Litva (2008)
 • Lucembursko (1991)
 • Malta (2008)
 • Monako (1991)
 • Nizozemsko (1989)
 • Nový Zéland (1991)
 • Norsko (1991)
 • Polsko (2019)
 • Portugalsko (1999)
 • San Marino (1991)
 • Singapur (1999)
 • Slovensko (2008)
 • Slovinsko (1997)
 • Španělsko (1991)
 • Švédsko (1989)
 • Švýcarsko (1989)
 • Taiwan (2012)
 • Velká Británie** (1988)

Ministerstvo zahraničí Spojených států začalo v roce 2005 vyhodnocovat přijetí klíčových zemí do Visa Waiver programu. Deset z 19 původních zemí je již členem Visa Waiver programu, ale Bulharsko, Kypr a Rumunsko zatím nesplnily všechny podmínky. Stejně jako Argentina, Brazílie a Uruguay.

Země, která je členem Visa Waiver programu může být vyloučena z různých důvodů. U takové země je pravděpodobnější, že její občané přesáhnou 90denní maximální délku pobytu, budou vykonávat výdělečnou činnost bez povolení, nebo poruší pravidla Visa Waiver programu. V roce 2002 Argentina a Uruguay ztratily svůj bezvízový status důsledku finanční krize v těchto zemích. Úřady Spojených států se obávaly, že občané z těchto zemí by překročili délku pobytu nebo odjížděli ve velkém počtu. Obecně se má za to, že lidé ze zemí se stabilní ekonomikou a politickým systémem méně často porušují pravidla týkající se víz. Konzuláty ve Spojených státech těmto obavám při rozhodování o udělení víza přikládají velkou váhu.

 

Způsobilost pro VWP

Způsobilost pro Visa Waiver program je ovlivňována i jinými než ekonomickými a politickými faktory. Dle některých analytiků Izrael nebyl nominován, protože vystavil palestinské Američany mimořádně přísné kontrole při návštěvě Izraele, což je v rozporu s ustanovením o vzájemnosti Visa Waiver programu.

Evropská unie a Spojené státy momentálně jednají o přijetí Bulharska, Kypru a Rumunska do Visa Waiver programu. Všechny tři země jsou zájemci, ale zatím nejsou členy VWP (vyjma Chorvatska, které se nedávno stalo členem Evropské unie a je nejnovějším členem VWP po rychlém vzestupu). V listopadu 2014 bulharská vláda oznámila, že neratifikují Transatlantické obchodní a investiční partnerství, dokud Spojené státy nezruší vízovou povinnost pro Bulhary při cestách do Spojených států. Chorvatsko se stalo členem Visa Waiver programu v říjnu 2021.