Obnovení cestovní registrace ESTA pro občany zemí ve Visa Waiver programu

Obnovení cestovní registrace ESTA vlastně znamená podání nové žádosti. Tento formulář vám umožní podat novou žádost o ESTA, pokud té předchozí vypršela platnost nebo jste ji ztratili. Vízum ESTA nebo internetové vízum do Spojených států, jak ho nazývají někteří cestovatelé, umožňuje cestovatelům ze zemí bezvízového styku navštívit Spojené státy americké. Název ESTA je zkratka pro Elektronický systém cestovní registrace. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti spravuje systém ESTA, který byl poprvé zaveden koncem 80. let 20. století. Vláda Spojených států uzavřela dohodu s jinými vládami, která umožňuje občanům některých zemí cestovat do Spojených států.

Program Visa Waiver (program bezvízového styku) výrazně zvýšil počet cestujících do Spojených států. Lidé denně podávají opětovné žádosti o vízum ESTA, aby mohli pohodlně vycestovat do Spojených států za obchodem, zábavou nebo ze zdravotních důvodů. Program Visa Waiver zjednodušil vycestování do Spojených států. S cestovní registrací ESTA můžete navštívit rodinu a přátele nebo můžete vyrazit na dovolenou či za nákupy do New Yorku nebo do jiných známých měst.

Obnovení cestovní registrace ESTA pro cesty do Spojených států

Obnovení registrace ESTA je snadné a nevyžaduje žádné papírování ani návštěvu velvyslanectví nebo konzulátu. Postupujte podle jednoduchých kroků a získejte svou cestovní registraci. Cestovní registrace ESTA se často označuje jako nejjednodušší způsob návštěvy Spojených států, protože požadavky pro registraci ESTA jsou snadno splnitelné. Nejde o vízum, ale o cestovní registraci, kterou musíte mít ve Spojených státech u sebe. Platnost obnoveného víza do Spojených států je mnohem kratší než platnost cestovního víza, které může být platné až pět let nebo déle. Obnovení registrace ESTA vám umožní cestovat do Spojených států amerických až po dobu dvou let.

Mám podat novou žádost o cestovní registraci ESTA, pokud mám nový pas?

Pokud platnost vašeho cestovního pasu vyprší dříve než za dva roky, platnost cestovní registrace ESTA skončí v den skončení platnosti vašeho pasu. Pokud máte nový pas nebo pokud se změnil obsah vašeho pasu (například vaše jméno, státní příslušnost, pohlaví nebo jiné údaje), budete muset požádat o novou registraci ESTA. Pokud platnost vaší registrace ESTA vyprší ve Spojených státech, nemusíte žádat o novou registraci ESTA. Pokud vaše registrace ESTA zůstane platná, nezpůsobí vám to žádné nepříjemnosti.

Celní a pohraniční správa mě informovala, že mojí registraci ESTA končí platnost

Jakmile skončí platnost vaší aktuální registrace ESTA, může vám být na vaši registrovanou e-mailovou adresu z e-mailové adresy Celní a pohraniční správy Spojených států, [email protected], zaslán e-mail s upozorněním na její vypršení, jehož předmět bude znít „Upozornění na vypršení platnosti registrace ESTA“. Jedná se o upozornění zaslané ve 30denní lhůtě před vypršením platnosti registrace ESTA, kterou jste obdrželi v minulosti.

Pokud hodláte po vypršení platnosti registrace ESTA cestovat do Spojených států, musíte si vyřídit novou registraci ESTA. Tento e-mail můžete obdržet i přesto, že jste již novou registraci ESTA obdrželi. Celní a pohraniční správa zasílá oznámení, když platnost registrace ESTA vyprší.

Pokud již máte novou registraci ESTA, obdržení tohoto e-mailu není problém. Jedná se o upozornění, že platnost vaší registrace ESTA brzy vyprší.

Stávající cestovní registraci ESTA nelze prodloužit ani obnovit. Budete muset požádat o zcela novou cestovní registraci ESTA. Datum vypršení platnosti stávající registrace ESTA si můžete zkontrolovat, jakmile ji obdržíte e-mailem.

Poznámky k obnovení registrace ESTA před vypršením její platnosti

I když vám do vypršení platnosti stávající registrace ESTA zbývá ještě mnoho času, můžete o ni požádat tolikrát, kolikrát bude třeba. Vaše předchozí registrace ESTA bude anulována, jakmile požádáte o novou registraci s jedinečným kódem žádosti a datem vypršení platnosti. Platná bude jen vaše poslední registrace ESTA.

Pro registraci ESTA neexistuje žádný „systém obnovení“. Termín „znovu požádat“, se používá proto, že postup je stejný. Znovu požádat lze bez ohledu na to, zda platnost vaší předchozí registrace ESTA vypršela či nikoliv. Upozorňujeme, že po obdržení nové registrace ESTA již nebude možné získat údaje z předchozí registrace ESTA. Stejně tak podáním žádosti o novou registraci ESTA dojde ke smazání všech předchozích údajů. To je důležité vědět předem. Nezapomeňte na to.

Počet návštěv spojených států s cestovní registrací ESTA

Cestovní registrace ESTA je platná po dobu dvou let a umožňuje vám navštívit Spojené státy bez víza. Podmínkou je, že vaše cesta bude krátkodobá, poznávací nebo obchodní a váš pobyt nesmí přesáhnout 90 dní. Maximální doba, po kterou můžete ve Spojených státech pobývat, je 90 dní na jednu návštěvu. Pokud plánujete strávit ve Spojených státech více než 90 dní, i když jde jen o poznávací cestu, musíte nejprve získat vízum a poté si vytvořit plán.

Většina programů bezvízového styku je omezena na 180 kalendářních dnů. Předpokládejme, že do Spojených států cestujete často nebo se zde zdržujete po dobu 30 až 90 dní. Během imigrační kontroly můžete být požádáni, abyste se odebrali do jiné místnosti, kde s vámi bude projednán důvod vašich cest do Spojených států. Pokud jste častým návštěvníkem Spojených států, mohou vás imigrační úředníci požádat, abyste si vyřídili vízum. Během doby platnosti registrace ESTA můžete Spojené státy navštěvovat jakkoliv často. Ti, kteří ve Spojených státech tráví více než polovinu roku nebo navštěvují Spojené státy přibližně na 90 dní dvakrát nebo vícekrát ročně, by měli požádat o vízum, nikoliv pouze o registraci ESTA.

Oprava nebo změna uvedených informací

V případě nesprávných údajů jako je číslo pasu nebo datum narození, musíte podat novou žádost o registraci ESTA. Tyto údaje můžete opravit nebo aktualizovat i po podání žádosti o registraci ESTA. Tyto chyby můžete opravit na stránce „Zkontrolovat ESTA“.