Musím platit poplatek za cestovní registraci ESTA jako občan země ve Visa Waiver programu?

Ano, pro dokončení podání žádosti musíte zaplatit poplatek. Tento poplatek zavedly Spojené státy v roce 2009 v zákonu o podpoře cestování. Většina webových stránek vybírá obnos rozdělený na dvě časti:

  1. Poplatek za zpracování: Všichni žadatelé o Elektronický systém cestovní registrace (ESTA) uhradí poplatek za zpracování. Tento poplatek pokryje výdaje za podání a zpracování žádosti. Poplatek hradí všichni občané zemí ve Visa Waiver programu. Výše poplatku závisí na webové stránce, na které žádost podáte.
  2. Vládní poplatek: Celková částka zahrnuje vládní poplatek ve výši 21 USD.

Uhrazení obou poplatků je povinné. Vládní poplatek a poplatek za zpracování jsou účtovány dohromady a musí se uhradit platební kartou. (Visa, Mastercard).

Vaše cestovní registrace ESTA je platná dva roky po schválení.

Jak zaplatím poplatek za cestovní registraci ESTA jako občan země ve Visa Waiver programu?

Všechny poplatky musíte uhradit platnou kreditní nebo debetní kartou. Lze použít karty Visa a Mastercard. Pokud použijete neplatnou platební kartu nebo kartu, které vypršela platnost, bude vaše žádost zamítnuta.

Za formulář žádosti o ESTA nemusíte platit. Mohou vám pomoci cestovní kanceláře, zpracovatelské agentury nebo přátelé a rodina. Musí však uvést, kdo náklady za žádost hradí.

Můžu zaplatit několik poplatků za cestovní registraci ESTA jednou platební metodou?

Ano. Pokud pošlete žádosti dohromady, pak ano. Jakmile systém žádost schválí, žadatelé nemusí cestovat společně.

Nicméně každý člen rodiny nebo člen skupiny musí vyplnit žádost o cestovní registraci ESTA sám za sebe. Stačí kliknout na „Přidat osobu“ a pak každý z cestujících vyplní své údaje. Po vyplnění všech údajů můžete uhradit poplatky dohromady.

Pro provedení platby musíte vlastnit platební kartu nebo Paypal. Poté co systém přijme skupinovou žádost, vyžádá si kontaktní údaje na jednu osobu ze skupiny a vytvoří automatické identifikační číslo žádosti. Toto číslo může skupina využít k ověření stavu žádosti. Kontaktní osoba může také požádat, aby systém zaslal identifikační číslo žádosti e-mailem na zadanou adresu.

Kolik žádostí o cestovní registraci ESTA můžu zaplatit jednou platební metodou?

Jednou platební metodou můžete uhradit poplatek až za 50 žádostí. Přestože jsou všechny žádosti podány současně, žadatelé nemusí cestovat společně.

Je uhrazení poplatku za cestovní registraci ESTA pomocí kreditní nebo debetní karty bezpečné?

Ano. Systém ESTA ani Pay.gov, si po potvrzení platby neukládá informace o platební kartě. Při použití služby třetí strany zkontrolujte, zda je webová stránka zabezpečená a zda používá certifikát SSL. Vaše informace o transakcích budou po přihlášení do služby Pay.gov chráněny 128bitovým protokolem SSL.

Čísla účtů zadaná ve vašem profilu budou před uložením do databáze rovněž zašifrována. Čísla účtů nebudou na vašem profilu viditelná. Místo toho se budou zobrazovat jako shluk hvězdiček s posledními čtyřmi číslicemi účtu.

Účtují si ostatní země poplatky při vstupu/výstupu ze země?

Ano. Nejméně 56 zemí vybírá cestovní, vstupní a výstupní poplatky a poplatky za bezvízový styk. Za zrušení vízové povinnosti a žádost o cestovní povolení lze zaplatit od 10 do 100 dolarů v závislosti na tom, kam cestující jedou a jaká je jeho státní příslušnosti. Státy, které nevyžadují cestovní povolení, stále účtují cestovatelům skryté poplatky, aby jim umožnily vstup bez nutnosti mít vízum. Tyto poplatky jsou často zahrnuty v ceně letenky.

Kanada a Austrálie používají formuláře cestovního povolení, které jsou podobné formulářům používaným ve Spojených státech. Například elektronické cestovní povolení pro Kanadu stojí přibližně 7 dolarů, zatímco pro Austrálii stojí více než 20 dolarů. V schengenském prostoru Evropské unie se zřizuje Evropský systém cestovních informací a povolení. Bude fungovat podobně jako ESTA. Očekává se, že evropský systém ETIAS bude v provozu v roce 2023.

Musí moje dítě uhradit poplatek za cestovní registraci ESTA?

Ano. Děti s doprovodem i děti bez doprovodu musí mít svou vlastní cestovní registraci ESTA a uhradit poplatek. Nicméně děti nemohou podat žádost samy. Za nezletilé vyplňují žádost rodiče nebo zákonní zástupci. Nezletilí by měli být přítomni. Pokud je vám nejméně 16 let, můžete žádost vyplnit sám.

Co je to poplatek za cestovní registraci ESTA?

Většina webových stránek vybírá poplatek rozdělený na dvě části.

  1. Poplatek za zpracování: Všichni žadatelé o Elektronický systém cestovní registrace (ESTA) uhradí poplatek za zpracování. Tento poplatek pokryje výdaje za podání a zpracování žádosti. Poplatek hradí všichni občané zemí ve Visa Waiver programu. Výše poplatku závisí na webové stránce, na které žádost podáte.
  2. Vládní poplatek: Celková částka zahrnuje vládní poplatek ve výši 21 USD.

Uhrazení obou poplatků je povinné. Vládní poplatek a poplatek za zpracování jsou účtovány dohromady a musí se uhradit platební kartou. (Visa, Mastercard).

Vaše registrace ESTA je platná dva roky po schválení, a pokud bylo vám uděleno povolení cestovat po Spojených státech v rámci programu Visa Waiver.