Zásady ochrany osobních údajů

Vítejte na ESTA.NET

Tato webová stránka je v soukromém vlastnictví a je provozována za účelem poskytování informací o cestování do Spojených států amerických.

Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat všechny návštěvníky o údajích shromažďovaných a ukládaných při návštěvě našich webových stránek.

Určité údaje jsou získávány automaticky v důsledku používání internetu a navštěvování webových stránek jako WWW.ESTA.NET

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak shromažďujeme, využíváme a sdílíme osobní údaje. Osobní údaje uživatelů těchto webových stránek neshromažďujeme pro komerční účely. Určité technické údaje jsou však shromažďovány a zpracovávány za účelem zajištění co nejlepšího zážitku z návštěvy stránek pro všechny návštěvníky. Technické údaje neidentifikují návštěvníky.

Používáním našich webových stránek souhlasíte se shromažďováním a používáním informací podle těchto zásad ochrany osobních údajů a souhlasíte se všemi jejich podmínkami.

Pokud s jakoukoliv její částí nesouhlasíte, žádáme vás, abyste stránku opustili a odstranili z prohlížeče všechny soubory cookies s ní spojené.

Shromažďování a používání informací

Používáme analýzu a analytický software k ukládání a analýze specifických dat, jako jsou např.:

 • Webové stránky, ze kterých jste na naše webové stránky vstoupili a části našich webových stránek, které jste navštívili;
 • Datum a délka doby, po kterou jste stránku navštívili;
 • Vaše IP adresa je anonymní.
 • Údaje ze zařízení (druh zařízení, operační systém, rozlišení obrazovky, jazyk, vaše poloha a typ webového prohlížeče, který jste během návštěvy použili).

Sledování a soubory cookies

Pro účely evidence a zlepšení výkonu našich webových stránek používáme soubory cookies a srovnatelné sledovací technologie. Soubory cookies jsou malé soubory, které obsahují anonymní identifikátor a malé části dat. Naše webové stránky odesílají soubory cookies do vašeho prohlížeče a ty se poté ukládají ve vašem zařízení. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal všechny soubory cookies nebo vás upozornil na jejich odesílání. Soubory cookies uložené ve vašem prohlížeči můžete kdykoli odstranit. Pokud však odmítnete přijímat soubory cookies, části našich webových stránek nemusí fungovat správně.

Příklady cookies používaných na našich webových stránkách:

 • Relační cookies: umožňují funkce našich webových stránek.
 • Preferenční cookies: umožňují nám zapamatovat si vaše preference a nastavení.
 • Bezpečnostní cookies: zajišťují bezpečné prohlížení a používání těchto webových stránek.

E-mailová adresa

Pokud nás kontaktujete e-mailem, použijeme k odpovědi pouze vaši e-mailovou adresu a komentář/dotaz. Po odpovědi odstraníme jak váš e-mail, tak naši odpověď. Vaši e-mailovou adresu ani její obsah nezaznamenáváme.

Žádné informace shromážděné e-mailem dále nevyužíváme ani neprodáváme. Vaši e-mailovou adresu navíc uchováváme pouze do doby, než vám odpovíme.

Nikdy neposílejte osobní údaje e-mailem, pokud to není nutné k odpovědi na váš dotaz. Pokud ano, zašlete pouze nezbytné informace. Neneseme odpovědnost za obsah e-mailu, který nám zašlete.

Souhlas

Jakmile vstoupíte na naše webové stránky a začnete je prohlížet, předpokládá se, že souhlasíte s používáním souborů cookies a dalších sledovacích technologií, jakož i se shromažďováním a používáním výše popsaných informací.

Odvolání souhlasu

Soubory cookies můžete ze svého systému kdykoli odstranit. Další informace najdete na adrese http://www.aboutcookies.org.

Zveřejnění údajů – právní požadavky

Vaše osobní údaje můžeme sdílet, pokud se v dobré víře domníváme, že je to nezbytné pro:

 • Splnění zákonného požadavku;
 • Zachování a bránění práv a majetku ESTA.NET’s.
 • Předcházení nebo vyšetřování možného porušení podmínek služby našich webových stránek;
 • Ochranu osobní bezpečnosti uživatelů webových stránek a široké veřejnosti;
 • Obranu proti právní odpovědnosti.

Ochrana dat

Ochrana údajů je nesmírně důležitá. Žádná technika internetového přenosu nebo ukládání dat do počítače však není zcela bezpečná.

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom použili komerčně přiměřené techniky k ochraně vašich osobních údajů. Veškerý provoz mezi těmito webovými stránkami a vaším zařízením je šifrován a probíhá prostřednictvím protokolu HTTPS.

Analýza

Používání těchto webových stránek může být monitorováno a analyzováno poskytovateli služeb třetích stran.

Matomo (původně Piwik)

Matomo je platforma pro analýzu webu, která sleduje a vyhodnocuje návštěvnost webových stránek. Matomo používá shromážděná data k monitorování a sledování používání těchto webových stránek. Tyto údaje nejsou sdíleny.

Odkazy na další domény

ESTA.NET je výhradně informativní webová stránka.

Nikdo nezpracovává žádosti ani neshromažďuje údaje naším jménem.

Tyto webové stránky obsahují odkazy na soukromé domény a nejsou spojeny s vládou. Tyto domény mohou nabízet zpracování žádosti o registraci ESTA za poplatek. Neváhejte využít jejich služeb před odjezdem do Spojených států.

Upozorňujeme však, že nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy webových stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost. Doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé webové stránky, kterou navštívíte.

Soukromí dětí

Tyto webové stránky nejsou určeny dětem mladším 18 let (nebo věku, který je v zemi vašeho bydliště stanoven pro souhlas s užíváním těchto stránek; dále jen „děti“).

Osobní údaje dětí neshromažďujeme záměrně. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce, který zjistil, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, informujte nás, prosím. Pokud zjistíme, že jsme získali osobní údaje od dětí bez souhlasu rodičů, vymažeme tyto údaje z našich serverů.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Vyhrazujeme si právo kdykoliv provést změny, které vstoupí v platnost po zveřejnění.

O všech změnách budeme návštěvníky informovat zveřejněním aktualizovaných zásad ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách. Doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali tyto zásady ochrany osobních údajů a sledovali jejich aktualizace.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se výše uvedených zásad ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 12. 7. 2023.