Formulář žádosti ESTA pro Spojené státy

ESTA je zkratkou pro Elektronický systém cestovní registrace. Spojené státy zavedly tento online systém s cílem snížit nezákonnou imigraci, předcházet trestné činnosti a zvýšit bezpečnost na hranicích a území Spojených států. Díky ESTA mohou do Spojených států vstoupit miliony cestujících bez víza. Cestující ze zemí bezvízového styku vyplní online žádost o registraci ESTA a v rámci hodin obdrží cestovní povolení. Vlastnící cestovní registrace ESTA mohou ve Spojených státech zůstat až 90 po sobě jdoucích dní a využít tento pobyt k obchodu, zábavě nebo tranzitu.

Jak dlouho je schválená cestovní registrace ESTA platná?

Platnost cestovního povolení ESTA je dva roky. Cestující mohu na území Spojených států vstoupit až třikrát v těchto dvou letech a zůstat zde až 90 dní. Cestující, který chce ve Spojených státech zůstat déle něž 90 dní potřebuje B-2 turistické vízum. Pokud chce cestující v zemi pracovat nebo studovat potřebuje pracovní nebo studentské vízum. Schvální žádosti o cestovní registraci ESTA nezaručuje, že bude cestujícímu umožněn vstup do Spojených států. O povolení vstupu rozhodne pohraniční úředník. Pohraniční úředník klade cestujícím otázky a kontroluje předložené dokumenty k ověření odpovědí.

Jaké jsou požadavky pro vyřízení cestovní registrace ESTA?

Požadavky na vyřízení cestovní registrace ESTA jsou menší než na vyřízení tradičního víza do Spojených států. Cestující potřebuje pouze biometrický cestovní pak a dostatek prostředků na kreditní kartě, aby mohl dokončit proces online žádosti. Pasy musí být platné nejméně šest měsíců po předpokládané době pobytu v Americe. Pokud nesplníte tyto požadavky, může vám být zamítnut vstup do země. Žadatelé o cestovní registraci ESTA nemusí předložit žádné další dokumenty jako je například rezervace letenek a ubytování a ani neabsolvují osobní pohovor na konzulátu nebo velvyslanectví Spojených států.

Test způsobilosti pro cestovní registraci ESTA

Pro podání žádosti o cestovní registraci ESTA nemusíte navštívit konzulát nebo velvyslanectví Spojených států, protože žádost se podává výhradně prostřednictvím internetu. Potřebujete pouze biometrický cestovní pas a kreditní nebo debetní kartu s dostatkem prostředků k uhrazení poplatku za žádost. Cestovní registrace ESTA není dostupná pro všechny. Tuto cestovní registraci mohou využít jen občané zemí bezvízového styku. Chcete-li studovat na americké univerzitě, pracovat, nebo cestovat do Spojených států na dobu delší, než je 90 dní, budete si muset podat žádost o tradiční vízum do Spojených států. Ověřte si již dnes, jestli můžete vycestovat do Spojených států bez víza.

Cestovní registrace ESTA není vízum do Spojených států. Žádost ESTA nesplňuje právní podmínky týkající se víza do Spojených států. Cestující s platným vízem mohou vycestovat za účelem, za kterým bylo vízum vydáno. Tito cestující nemusí žádost o cestovní registraci ESTA. Berte na vědomí, že platné vízum do Spojených států ani cestovní registrace ESTA vám nezaručuje vstup do Spojených států. Uvědomte si, že pokud máte v úmyslu vycestovat do Spojených států s cílem začít pracovat a najít si práci, bude vaše žádost zamítnuta.