Jak vycestovat do Spojených států za obchodem

Potřebuji na obchodní (služební) cestu do Spojených států vízum?

O tom, zda potřebujete vízum, rozhoduje délka vašeho pobytu ve Spojených státech a účel vaší obchodní cesty.

Pokud jste občanem jedné ze čtyřiceti zemí, které se účastní programu Visa Waiver (program bezvízového styku) a plánujete navštívit Spojené státy služebně na dobu kratší než 90 dní, můžete požádat o registraci ESTA US. Pro návštěvu Spojených států nebudete muset žádat o obchodní vízum B-1. Pokud jste státním příslušníkem země ve Visa Waiver programu a chcete do Ameriky cestovat za obchodem, mělo by se vás to týkat.

Po zjištění, zda splňujete podmínky, musíte zaplatit poplatek za zpracování. Poté musíte počkat na kladnou nebo zápornou odpověď (ve výjimečných případech). Na letišti se stačí dostavit s pasem, aby vám byl povolen vstup do Spojených států.

Cestovní registrace ESTA je platná dva roky. Za některých okolností může ovšem pozbýt platnost:

  1. Pokud budete mít nový cestovní pas (například nouzový nebo dočasný), musíte o registraci požádat znovu;
  2. Pokud změníte své jméno;
  3. Pokud změníte své pohlaví;
  4. Pokud změníte své občanství;
  5. Pokud potřebujete změnit odpověď na některou z otázek „ano/ne“ ve vaší žádosti

Zde můžete podat žádost o cestovní registraci ESTA (LINK to ESTA NET’s new website).

 

Cesta do Spojených států s vízem B-1

Pokud nejste občanem jedné ze 40 členských zemí programu Visa Waiver, které mají nárok na registraci ESTA, musíte získat obchodní vízum B-1. Obchodní vízum B-1 je určeno pro následující účely:

  • Účast na schůzích a diskusích za účelem uzavření obchodu
  • Účast na kongresu, obchodní konferenci nebo sjezdu
  • Jednání o smlouvě

Musíte si domluvit schůzku na nejbližším velvyslanectví Spojených států a předložit všechny požadované dokumenty. To zahrnuje doklad o obchodních aktivitách, které plánujete provádět na území Spojených států.

Pokud máte všechny požadované dokumenty a vyplněnou žádost, bude vaše žádost o vízum vyřízena do sedmi pracovních dnů. Jestliže je vaše žádost o vízum B-1 zamítnuta nebo je nutné upustit od jeho udělování, můžete čekat týdny, měsíce nebo dokonce roky.

Obchodní vízum byste měli získat ještě předtím, než si naplánujete obchodní schůzky nebo jednání. Pravidla pro služební cesty do Spojených států se mírně liší pro občany Kanady a Bermud.

Toto poskytuje další informace o služebních cestách této skupiny občanů.

 

Co říct pohraničním úředníkům při vstupu do Spojených států za účelem obchodu?

Lhát pohraničním úředníkům je protizákonné. V budoucnu by vám mohli odepřít vstup do země. Je lepší prohlásit, že máte v Spojených státech pouze jednu obchodní schůzku a cestovat na platné vízum.

Pohraniční úředníci mohou vyžadovat kontrolu zavazadel. Mohou být podezřívaví, pokud ve vašem zavazadle najdou obleky nebo vizitky, ačkoli máte návštěvnické vízum, nikoli obchodní.

Vízum B-1 vám umožňuje cestovat za více účely. Nemusíte se obávat, zda jedete na cestu s potenciálním klientem nebo obchodním partnerem, účastníte se konference nebo jednáte s někým jiným.

Pokud plánujete pracovat pro americkou společnost ve Spojených státech, budete muset požádat o pracovní vízum namísto obchodního víza.

Nikdy byste neměli zapomínat, že pokud požádáte o špatný druh víza, mohou mít pohraniční úředníci vážné problémy s rozhodnutím, zda vám povolit vstup do země. Na dotaz o svých plánech vždy mluvte pravdivě a přesvědčivě. Je nezbytné být přesný. Ověřte si, zda splňujete podmínky pro udělení víza a ponechte si dostatek času na přípravu.