ESTA-ansökningsformulär för USA

ESTA är också känt som Electronic System of Travel Authorization. Detta onlinesystem skapades av USA för att minska illegal invandring, förhindra brottslig verksamhet och öka säkerheten vid USA:s gräns och territorium. Systemet gör det möjligt för miljontals resenärer att resa in i USA utan att ansöka om visum. Visumbefriade resenärer kan fylla i ett ESTA-formulär online och få tillstånd inom några timmar. Innehavare av ESTA-resetillstånd kan vistas i USA i upp till 90 på varandra följande dagar för affärer, fritid eller transit.

Hur länge är ett godkänt ESTA giltigt?

Giltighetstiden för ett ESTA-resetillstånd är två år. Resenärer kan resa in i USA upp till tre gånger under två år och stanna så länge som 90 dagar. En resenär som vill stanna längre än 90 dagar behöver ett B-2 turistvisum. Arbetsvisum eller studentvisum krävs om resenären vill studera eller arbeta i landet. Godkännandet av ESTA-formuläret garanterar inte att resenären kommer att tillåtas resa in i USA. Det slutgiltiga beslutet fattas av gränskontrolltjänstemän. De kommer att ställa frågor och kontrollera dokumenten för att verifiera den information som resenären har lämnat.

Vilka är kraven för ESTA?

Kraven för ESTA är lägre än för ett traditionellt amerikanskt visum. Resenären behöver bara ett biometriskt pass och tillräckligt med pengar på kreditkortet för att slutföra onlineprocessen. Passet måste vara giltigt i minst sex månader utöver den förväntade vistelsen i USA. Om du inte uppfyller kraven kan myndigheterna vägra inresa. ESTA-sökande behöver inte skicka in ytterligare dokument, till exempel flyg- och hotellbokningar, eller gå igenom en personlig intervju med ett amerikanskt konsulat eller ambassad.

Behörighetstest för ESTA-visum

ESTA-ansökningsprocessen sker helt online, så du behöver inte besöka ett amerikanskt konsulat eller en ambassad för en intervju. Du behöver bara en biometrisk resehandling och ett kredit- eller betalkort som har tillräckligt med pengar för att täcka ansökningsavgiften. ESTA US är inte tillgängligt för alla. ESTA kan endast användas av medborgare i länder som inte kräver visum. Om du vill studera vid ett amerikanskt universitet, arbeta eller resa till USA i mer än 90 dagar måste du ansöka om ett officiellt amerikanskt visum. Testa dig själv idag för att se om du kvalificerar dig för att besöka USA visumfritt.

ESTA är inte ett faktiskt amerikanskt visum. En registrering för ESTA uppfyller inte de rättsliga kraven i USA när det gäller visum. Resenärer som har ett giltigt visum till USA får resa dit med det visumet för det ändamål som det utfärdades för. Resenärer med giltiga visum behöver inte registrera sig för ett ytterligare ESTA-resetillstånd. Resenärer bör vara medvetna om att varken ett giltigt amerikanskt visum eller ett ESTA-”visum” garanterar inresa till USA. Tänk på att om din avsikt med att resa till USA är att börja arbeta och hitta ett jobb, kommer din ansökan att avslås.