GDPR-åtagande

Dataskyddsförordningen (GDPR) är ett regelverk för behandling av personuppgifter i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). GDPR:s främsta mål är att ge EU-medborgare mer kontroll över sina uppgifter och ge företag ett ramverk att följa vid behandling av information från EU-medborgare. Europaparlamentet och rådet antog förordningen (EU 2016/79) den 27 april 2016, med verkan från och med detta datum.

Olika lagstiftningar styr behandlingen av personuppgifter i länder utanför EU/EES. Vissa regelverk är jämförbara med GDPR, medan andra är mycket mer restriktiva. GDPR-ramverket, som anses vara en ledande standard för databehandling, följs ofta av globala företag.

På internet finns miljontals webbplatser som kräver att specifika uppgifter lagras på besökarnas datorer när de besöker dem.

Den information som sparas kan klassificeras enligt följande:

  1. Spårbar
  2. Ej spårbar

Denna webbplats kräver inte att några spårbara data lagras på besökarnas datorer för att fungera korrekt. Varje besökare hålls helt anonym. Den enda icke-spårbara information som samlas in är för teknisk analys. Vi använder standard SSL-certifikat för att skydda dataöverföringen till och från vår webbplats.

Endast besökare som kontaktar oss förser oss med spårbara uppgifter. Vad du skriver och inkluderar är helt upp till dig. Om du kontaktar oss kommer vi att ha tillgång till den information du lämnar. Ditt e-postmeddelande och eventuella dokument som du har bifogat raderas permanent när vi har svarat på dem. Vi behåller ingen information som kan identifieras med din person.

Denna webbplats är avsedd för personer som är minst 18 år gamla.